A székhelyszolgáltatás helye

By | 2019-09-02
székhelyszolgáltatás árak

székhelyszolgáltatás árak

A Cégtörvény (Ctv.) 7.§ (1) bekezdése szerint a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A központi ügyintézés helye a cégbírósági gyakorlat szerint elsődlegesen az ügyvezetés, képviselet ellátásának tényleges helyszínétől, esetleg a döntéshozatal (taggyűlés, közgyűlés) helyszínétől függ, és semmi sem zárja ki, hogy ez indokolt esetben akár külföldön legyen. Kiváló feltételekkel és kedvezményekkel igénybe vehető székhelyszolgáltatás található a topcegalapitas.eu oldalon!